ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΣΣΑ…

… ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ…

Καρδιτσιώτισσα καθηγήτρια Αγγλικών εμβαθύνει στην μετάφραση

– Σήμερα παιδιά μου θα μάθουμε τους μήνες στα αγγλικά.
Ο Γενάρς είναι Τζένουαρ, ο Φλεβάρς είναι Φέμπρουαρ, ο Μάρτς… είναι το ίδιο και στα Αγγλικά!