ΤΩΩΩΡΑΑΑ!!! τα ΠΙΑΣΑΜΕ τα ΛΕΦΤΑ μας…

 «Ἐπικαλούμεθά σε, Δέσποτα, Θεὲ παντοκράτορ…».

«Ὁ πᾶσιν ἀκαθάρτοις πνεύμασιν ἐπιτιμήσας, καὶ δυνάμει ῥήματος…».

ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΛΕΜΕ… ΘΑ ΣΕ ΒΓΑΛΩ ΡΗΜΑ!!

Voliotaki Speaking