Ο ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΕΓΙΝΑΝ οι ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ στην ΗΓΕΣΙΑ των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Καθήκοντα Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας αναλαμβάνει Βολιώτης Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, όπως προκύπτει από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

To ΚΥΣΕΑ αποφάσισε:

-Την παράταση της θητείας του Αντιστράτηγου (ΤΘ) Χαράλαμπου Λαλούση ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) κατά ένα ακόμη έτος.

-Την παράταση της θητείας του Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη (ΠΝ) ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ) κατά ένα ακόμη έτος.

-Την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ).

-Την επιλογή του Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά ως Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

-Την τοποθέτηση του Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Φασούλα ως Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, σε αντικατάσταση του επιλεγέντος για τη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

Ο αντιπτέραρχος Γ. Φασούλας ήταν μέχρι σήμερα Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προϊστάμενος των Κλάδων του ΓΕΕΘΑ, έχοντας την ευθύνη της διεύθυνσης, ελέγχου και του συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων τους.

Γεννήθηκε στον Βόλο και ήταν Διοικητικής της 111 Πτέρυγας Μάχης Ν. Αγχιάλου την περίοδο Απρίλιος 2013 – Μάιος 2015.