ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 67 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου.

Οι ειδικότητες:

• ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 11 θέσεις
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης ) – 2 θέσεις
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή Ομάδας Β΄ ειδικότητας 1ης) – 1 θέση
• ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ) – 1 θέση
• ΔΕ Τεχνίτης Συντηρητής Κάδων – 1 θέση
• ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής και Οξυγονοκολλητής – 1 θέση
• ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρων) – 50 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• είτε ηλεκτρονικά ([email protected])
• είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124)