Ο. ΕΛΥΤΗΣ: ΕΙΝΑΙ η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΤΗΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ‘ΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΗ…

κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις.