ΒΟΛΟΣ… ΚΑΡΑΓΑΤΣ ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ

ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Παρακαλείται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών όπως προβεί στη ρύθμιση των προβολέων του 5χ5 στο Καραγάτς, τέρμα Κύπρου, ώστε αυτοί να σβήνουν το αργότερο στις 22.00 και όχι στις 23.30.

Η περιοχή είναι και μετά τις πρόσφατες αλλαγές των φωτιστικών σωμάτων του οδοφωτισμού, εξαιρετικά βεβαρημένη με την απαράδεκτη φωτορύπανση.

Και το άσχημο είναι ότι όσο οι εργασίες αντικατάστασης των παλιών φωτιστικών είναι σε εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει η ρύθμιση και η μείωση της έντασής  τους.

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση.