ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα
Γιά νά βάλουμε τά πράγματα στήν θέση τους, μέ απλά ελληνικά καί απλή αριθμητική.

Κάποιοι δυστυχώς πιστεύουν ότι όλο τό Σύμπαν συνομώτησε μόνον εναντίον τής Ελλάδας καί ότι ό covid 19, αφορά μόνον τούς ιδιοκτήτες μπάρ, χασαποταβερνών, τσιπουράδηκων καί τών αμάσκωτων  Μπουμπουλίνων τού Jumbo.
Ο θάνατος θερίζει σ΄όλο τόν πλανήτη κι΄εμείς παριστάνουμε τούς Τσέ Γκεβάρα.
Ο στρατιώτης στόν πόλεμο, μέσα στό χαράκωμα κοιτάζει πρώτα νά σωθεί από τίς σφαίρες, τίς βόμβες, τούς όλμους καί τίς ξιφολόγχες τού εχθρού καί μετά νά νοιασθεί γιά τό ποιός άρχισε τόν πόλεμο.
Στίς μέρες μας, ό εχθρός είναι υπαρκτός, ό θάνατος είναι ανάμεσά μας καί θά πρέπει νά έχουμε ατομική ευθύνη καί να σεβόμαστε τούς εαυτούς μας καί τούς συνανθρώπους  μας.
Λοιπόν, γιά νά κάνω μέ παραδείγματα τό πρόβλημα κατανοητό.
Κάθε χώρα, ανάλογα μέ τόν πληθυσμό της, τό βιοτικό επίπεδο καί τίς παροχές υγείας, έχει έναν κατά προσέγγιση ετήσιο αριθμό θανάτων, από ασθένειες καί ατυχήματα.
Π.χ τό  Βέλγιο, ίσο πληθυσμιακά μέ τήν Ελλάδα καί μέ  πολύ προηγμένο σύστημα υγείας, έχει 108.000 νεκρούς τόν χρόνο.
Μέ τήν πανδημία, μέχρι τώρα έχει 108.000 σύν 23.503  = 131. 503  νεκρούς.
Επειδή λοιπόν  είμαστε μιά χώρα αθωράκιστη , μέ ξεβράκωτο Ε.Σ.Υ καί ό ιός καλπάζει, καλά θά κάνουμε νά είμαστε προσεχτικοί καί περισσότερο συνετοί στίς συνομωσιολογικές παραινέσεις πρός τούς συνανθρώπους μας, οί οποίες σπέρνουν τόν θάνατο.
Βάσει κοινής λογικής, όσοι αναζητούν ιατροδικαστικές εκθέσεις γιά τούς θανάτους, άς αναρωτηθούν πού θά βρεθούν 140 ιατροδικαστές καί 300 νοσηλευτές, γιά νά βγάζουν τά συνομωσιολογικά πορίσματα τών 75 ανθρώπων πού πεθαίνουν καθημερινά στήν Ελλάδα.
Τό 20% τών Ελλήνων πεθαίνουν αβοήθητοι εκτός Μ.Ε.Θ, κι΄εμείς κάνουμε τίς βόλτες αμάσκωτοι ρίχνοντας τά επαναστατικά σάλια μας καί τίς μύξες μας, στήν μάπα τών συνανθρώπων μας. ΗΜΑΡΤΟΝ.