ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΕΥΑΜΒ: 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Μια τελευταία προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών στην ΔΕΥΑΜΒ, με παράλληλη αναστολή του προγράμματος των διακοπών για τον μήνα Φεβρουάριο, παρέχεται από την Επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ: «Κατανοούμε πλήρως τις συνθήκες ζωής των πολιτών και τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο, μία ευάριθμη ομάδα δημοτών να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αλλά και να μην ενδιαφέρεται καν. Η διακοπή υδροδότησης είναι το τελευταίο και μόνο μέσο που διαθέτουμε ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην κατανάλωση του νερού. Δικαιοσύνη γιατί όπως είναι αντιληπτό, τα έξοδα συντήρησης και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης- όμβριων και του βιολογικού αφορούν στο σύνολο των πολιτών, αλλά καλύπτονται ΜΟΝΟ από τους συνεπείς καταναλωτές. Αυτό δεν είναι δυνατό να συνεχίζεται. Δεν επιθυμούμε να προβούμε σε διακοπές υδροδότησης. Και για αυτό καλέσαμε και καλούμε τους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους .

Παρέχουμε μια τελευταία προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών, με παράλληλη αναστολή του προγράμματος των διακοπών για τον μήνα Φεβρουάριο.

Καλούμε τους πολίτες, ανεξαρτήτως του ύψους της συνολικής οφειλής τους, δηλαδή από τους λογαριασμούς νερού, τις ανεξόφλητες δόσεις αποχέτευσης και τις δόσεις διακανονισμών που δεν έχουν τηρηθεί, να προσέλθουν μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου στην υπηρεσία για την τακτοποίηση των οφειλών.

Υπενθυμίζουμε, ότι οι οφειλές διακανονίζονται με 15% προκαταβολή και το υπόλοιπο σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις.

Επίσης η ΔΕΥΑΜΒ, δε προχωρά σε διακοπή υδροδότησης στους δικαιούχους Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης και σε ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου. Δηλαδή οι πραγματικά μη έχοντες συμπολίτες μας, δεν κινδυνεύουν από έλλειψη υδροδότησης.

Οι αναστολές υδροδότησης, θα αφορούν όλη την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, χωρίς να εξαιρούνται οι πρώην Κοινότητες και Δήμοι, που εισήλθαν στην ΔΕΥΑΜΒ με τον ν. 3852/10 (Καλλικράτης)».