ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα

Κλείνει ή εθνική οδός τού εργολάβου , καναλάρχη Μπόμπολα, επειδή ό εκχιονισμός κοστίζει καί δέν μπορεί νά τόν καθαρίσει, αλλά ό ελληνικός λαός πληρώνει διόδια καί ρήτρα στόν παραχωρησιούχο εργολάβο, γιά διαφυγόντα κέρδη.

Κλείνουν τά αεροδρόμια, κλείνουν τά σχολεία, κλείνουν τά μπουρδέλα, κλείνουν τά πατσατζίδικα, κλείνουν τά τραίνα.
Ολα αυτά σέ μιά μεσογειακή χώρα, τήν χώρα τού ήλιου.
Ρέ άχρηστα τομάρια. Υπάρχουν χώρες πού έχουν βαρύ χειμώνα εννιά μήνες τόν χρόνο καί δέν κλείνει τίποτα.
Χέζει ό Ιανός, παραλύει ή χώρα . Κατουράει ή Μήδεια , νεκρώνει ή χώρα. Εχει περίοδο ή Αριάδνη , δέν κουνιέται φύλλο. Δέ κάνει κούκου τού Λέανδρου , Αττική καί Σποράδες μένουν στό σκοτάδι καί τήν παγωνιά.
Φαντάσου νά φθάσουμε στό ¨¨ ψ ¨¨ καί στόν αρχαίο έλληνα Ψώλο νά δούμε τί θά γίνει. Θά φυλάμε τά οπίσθιά μας.
Τελικά, έχει πολύ πλάκα ό αθάνατος ελληνικός Διαφωτισμός.