ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα
Κύριε Δήμαρχε, εσείς δέν ήσασταν πού διαρρηγνύατε τά ιμάτιά σας στίς προεκλογικές σας ομιλίες. λέγοντας ότι γιά νά μπούν ανεμογεννήτριες στό Νότιο Πήλιο, θά περνούσαν πρώτα πάνω από τό πτώμα σας;

Γιά ρίξτε μιά ματιά στόν χάρτη, γράφημα πού επισυνάπτω μέ τόν οποίο ή ΡΑΕ έχει ήδη προγραμματίσει τήν εγκατάσταση ανεμογεννητριών…
Μήπως μπορείτε νά μάς πείτε άν έχετε κάνει,  όπως οφείλατε σεβόμενους τούς δημότες σας, ένσταση στήν ΡΑΕ ,  ή οποία στίς 15.01.2021 σάς ενημέρωσε μέ τήν παρακάτω ανακοίνωση;
«Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρ. 7 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ»
Οί Δημότες Νοτίου Πηλίου, περιμένουν μέ αγωνία τήν απάντησή σας.
Κύριε Δήμαρχε, ανάπτυξη δέν γίνεται καταστρέφοντας έναν τόπο, γιά νά τά κονομήσουν λίγα λαμόγια.
Εδώ πάνω πού ζώ, κανένας δέν τόλμησε νά βάλει ανεμογεννήτριες στό μόνο μικρό βουναλάκι τών Αρδεννών  ύψους 588 μέτρων
Εκεί στήν Ελβετία πού ζούσατε, κανένας δέν τόλμησε νά βάλει ανεμογεννήτριες ούτε στό βουνό Pilatus, ούτε στούς καταρράχτες τού Ρήνου, ούτε στήν Λωζάννη, ούτε στό Μάττερχορν.
Αν λοιπόν, παρά τήν γενική κατακραυγή τών Δημοτών, γεμίσετε μέ τήν ανοχή σας όλη τήν κορυφογραμμή Αργαλαστής, Τρικερίου μέ θηριώδεις ανεμογεννήτριες καί καταστρέψετε τόν ευλογημένο τόπο τών πατεράδων μας, καλύτερα νά γυρίσετε στήν Γενεύη καί τό Νταβός.
Δέν θά ξέρετε πού νά κρυφτείτε.