ΠΕΡΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ…

AΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Επιτρέψτε μου σάς παρακαλώ, νά σάς παραθέσω τήν γνώμη μου, μέ απλά Ελληνικά καί απλή αριθμητική τήν επικρατούσα κατάσταση τής πανδημίας.

Ολες οί χώρες ανάλογα μέ τόν πληθυσμό τους, τό βιοτικό επίπεδο καί τίς υγειονομικές παροχές, έχουν έναν κατά προσέγγιση ετήσιο αριθμό θανάτων από διάφορα νοσήματα καί ατυχήματα.
Π.χ τό Βέλγιο πού ταπεινά γνωρίζω, μέ τό πολύ προηγμένο σύστημα υγείας, έχει  108.000 νεκρούς τόν χρόνο.
Φέτος λοιπόν λόγω covid έχει 108.000 σύν 20.078 = 128.078 νεκρούς..
Αυτή ή διαφορά πρέπει νά γίνει κατανοητή ειδικά στήν χώρα μας , διότι άν υπάρξει περαιτέρω έξαρση τού ιού, μέ τό ξεβράκωτο Ε.Σ.Υ, θά θρηνήσουμε τριπλάσιους. Θέλει μεγάλη προσοχή.
Οταν σέ μιά χώρα πεθαίνουν 300 άνθρωποι τήν ημέρα, θά πρέπει νά γνωρίζουν αυτοί πού αμφισβητούν τούς θανάτους, ότι δέν μπορούν νά γίνουν νεκροψίες γιατί χρειάζονται καθημερινά 600 ιατροδικαστές.
Καλή δύναμη
Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα