ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΣΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ των ΠΑΡΟΧΩΝ που ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ με ΚΑΘΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ έως 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Παρέχονται μία Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας και μία Λιπομέτρηση (μέθοδος DEXA)

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Λόγω της αυξημένης ζήτησης και προσέλευσης γυναικών στο Κέντρο Μαστού ΆΝΑΣΣΑ, παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 το πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Κλινικής που προσφέρει με κάθε Ψηφιακή Μαστογραφία, σε μηχάνημα νέας τεχνολογίας ελαχιστοποιημένης δόσης ακτινοβολίας, μία Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας και μία Λιπομέτρηση (μέθοδος DEXA).

Πληροφορίες: 2421020211 (εσωτ. 2), 6976977962