Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ!! Ο ΔΗΛΩΣΙΑΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ της ΣΚΙΑΘΟΥ σε ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ…

ΔΗΛΩΣΙΣ 

Ο υπογεγραμμένος Πατούλης κάτοικος Σκιάθου δηλώνω υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του άγραφου Νόμου της Ζέττας περί ψευδούς δηλώσεως πίστεως απέναντί της, ότι ουδέποτε υπήρξα ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΙΑΚΟΣ.

Καταδικάζω δε την χρήση μακριάς καμπαρντίνας από κοντούς βουλευτές και ότι ουδέποτε ξανά στο μέλλον θα φιλοξενήσω ατελώς μετά όλων των ανέσεων ιδίου αναστήματος βουλευτή (κοντό) σε δωμάτια ιδιοκτησίας μου έμπροσθεν Κολυμβητικής Δεξαμενής (στέρνα).
Σέβομαι και υπολήπτομαι την μοναδική κυβερνητική εκπρόσωπο του Νομού Μαγνησίας και αναγνωρίζω σε αυτή μοναδικές ιδιότητες.
Τέλος βγάζω από το μυαλό μου κάθε πιθανή και απίθανη σκέψη περί Δημαρχιακής υποψηφιότητάς μου όπως και εμπλοκή φίλων μου στην τοπική ΔΗΜΤΟ ΣΚΙΑΘΟΥ όπου το άστρο του Προέδρου ΦΕΓΓΕΡΟΥ είναι λαμπρό!!
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Εν Αθήναις 8 Ιανουαρίου 2020
Ο ΔΗΛΩΝ 
Πατούλης 
Αυτά για αρχή ! 
Voliotaki looking and speaking !