Δέχθηκε…

…. παρενόχληση…

Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση απ’ τον Ραμσή Β’.