ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΚΟΣ… ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ από τον COVID-19

Αγαπητό Voliotaki
Σε συνέχεια της χθεσινής ραδιοφωνικής συνομιλίας, στέλνω αυτή τη φωτογραφία από πόλη της Δανίας!

Εχουν χαράξει διακοπτόμενη φωσφορίζουσα γραμμή, ώστε οι πολίτες να κινούνται χωριστά σε κάθε κατεύθυνση και να μην εμπλέκονται, για αποφυγή συγχρωτισμού!

Πειθαρχία και εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτεία !!
Εμείς ;