Επιστήμη…

… μιλάμε…

Στα ταξί για να μπουν δύο

πρέπει να είναι 1ου βαθμού συγγένειας.

Στα λεωφορεία μπαίνουν 50 άγνωστοι 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ όχι παπ@ριές🤣