Απλή…

… ερώτηση…

Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι;;

Γρίπη φέτος,

θα περάσει κανένας,

η με κορωνοϊό θα τη βγάλουμε όλοι.!!