ΓΙΑ το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ…

ΑΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Καλησπέρα σας, 

Θα ήθελα να αναρτήσετε άρθρο για την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς

Ζήτημα 1ο Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
Υπάρχουν προβλήματα σε στέγαστρα με αποτέλεσμα να μπαίνουν νερά
Ζήτημα 2ο  Έλλειψη Ιατρικού προσωπικού
Πρόσφατα έφυγαν 2 μόνιμοι του Κέντρου Υγείας, οι δυο Διευθυντές Γιατροί είναι σε αναμονή για σύνταξη σύντομα.
Η Μόνιμη Παιδίατρος έχει απόσπαση άρα δεν καλύπτεται η ειδικότητα του Παιδιάτρου .
Η λύση σε όλη την έλλειψη είναι η μετακίνηση γιατρών από Περιφερειακά Ιατρεία, άλλα Κέντρα Υγείας .
Επίσης  υπάρχει και μειωμένο προσωπικό Πληρώματος Ασθενοφόρων χωρίς μάλιστα να έχει το ΕΚΑΒ τομέα εκεί αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού .
Μήπως θα έπρεπε να γίνουν συμβάσεις τουλάχιστον ορισμένου χρόνου έστω Γιατρών;
Μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τις ευθύνες  του Δημάρχου Ζαγοράς,
Του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας;
Ένας αγανακτισμένος Κάτοικος Ζαγοράς