Η Ρουμάνα…

… γειτόνισσα…

Η Ρουμάνα γειτόνισσα

φώναζε όλο το βράδυ κίνοο κίνοοο.

Καλά και μείς κερδίσαμε λεφτά στο ΚΙΝΟ

αλλά δεν κάναμε έτσι..