ΑΡΗ ΔΕΡΒΕΝΗ ΚΑΤΕΒΑΑΑΑ!! ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΜΕΝΩΩΩΩΩ!!

ΠΕΤΡΟΟΟΟ ΔΕΡΒΕΝΗ!!!

ΦΩΝΑΞΕ ΤΟΝ ΑΡΗΗΗΗΗΗ!!!