ΧΟΡΕΥΤΟ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ή ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ;;; ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

AΠΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Παρακαλείται η Αστυνομία στη ΖΑΓΟΡΑ να μας απαντήσει στο ερώτημα!

Το ΒΑΝ της φωτογραφίας σταθμεύει η κατασκηνώνει;;;;