Εργατικό…

… ατύχημα;

Να ρωτήσω,

θεωρείται εργατικό ατύχημα

το ότι γνώρισα τον άντρα μου

στο χώρο εργασίας μου;; 😄😂😂