Ακυρώνονται…

… γάμοι…

Λένε πως ακυρώνονται γάμοι….

Ισχύει και για τους προηγούμενους

αρκετών ετών πριν;

Ξέρει κανείς;🤔