H ZETTA MAKΡΗ «ΔΙΠΛΑ στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ για τα ΘΕΣΜΙΚΑ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του ΚΛΑΔΟΥ τους ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή, κατέθεσε, σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, επικρατείας με αρμοδιότητα στην ψηφιακή διακυβέρνηση, ανάπτυξης και επενδύσεων καθώς και εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων στηρίζοντας για, ακόμη μία φορά, έμπρακτα, τις ουσιώδεις προτάσεις και τα εύλογα αιτήματα του συλλόγου φοροτεχνικών  ελευθέρων επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας.

Η βουλευτής, στην αναλυτική και εμπεριστατωμένη ερώτησή της τονίζει, χαρακτηριστικά, ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της έξαρσης της υγειονομικής κρίσης COVID-19, ανέκυψαν σοβαρά ζητήματα και τεχνικά προβλήματα, τα οποία συνεχίζουν, έως και σήμερα, να απασχολούν το σύνολο του κλάδου των λογιστών – φοροτεχνών αλλά και, αρχίζουν, πλέον,  να ταλαιπωρούν και τους ίδιους τους φορολογουμένους πολίτες.

Και τούτο γιατί τα ζητήματα αυτά σχετίζονται κυρίως, τόσο με τις δηλωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας όσο και με έναν εξαιρετικά σημαντικό αριθμό διαδικασιών που προβλέπονται στις εφαρμογές των αιτήσεων και των δηλώσεων της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ-Υπουργείο Οικονομικών και της αντίστοιχης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΡΓΑΝΗ).  Για την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων, προτείνονται, ενδεικτικά, μία σειρά προτάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το θετικό πρόσημο και την ταχύτατη αποδοχή που έχει η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους από τους πολίτες καθώς, μέχρι στιγμής,  έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η οποία, ουσιαστικά, ενήργησε ως επιταχυντής αυτού του μετασχηματισμού, η κ. Μακρή  είναι βεβαία ότι τα δίκαια και εύλογα αιτήματα του τοπικού συλλόγου αλλά και της ΠΟΦΕΕ θα εξεταστούν με τη δέουσα προσοχή και σχολαστικότητα από τους αρμόδιους υπουργούς.

Παράλληλα, η βουλευτής είναι αισιόδοξη ότι θα επιδιωχθεί η βέλτιστη λύση, ώστε να διευκολυνθεί ο συγκεκριμένος κλάδος στη λειτουργική, έγκαιρη και έγκυρη διεκπεραίωση των εργασιών του και να μη θίγονται, εμμέσως και αναιτίως, οι φορολογούμενοι πολίτες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Βουλευτής N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα,  03/07/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

 1. Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση, κ. Κ. Πιερρακάκη
 2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α.- Σ. Γεωργιάδη
 3. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Θέμα: Προτάσεις των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών για θεσμικά προβλήματα του κλάδου και προβλήματα των διοικητικών διαδικασιών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχω γίνει αποδέκτης πολλών επιστολών της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) καθώς  και του Συλλόγου  Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας, στις οποίες αναδεικνύονται σοβαρά ζητήματα και τεχνικά προβλήματα, που ανέκυψαν, κατά την τρίμηνη περίοδο ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της έξαρσης της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Τα ζητήματα αυτά, τα οποία διαπιστώθηκαν και στην από 19-06-2020 συνάντηση ενημέρωσης των Βουλευτών ΝΔ του Ν. Μαγνησίας με το Δ.Σ. του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού, αφορούν στο σύνολο του κλάδου των λογιστών, ενώ, πλέον, αρχίζουν και ταλαιπωρούν και τους φορολογούμενους πολίτες καθώς σχετίζονται, κυρίως, τόσο με τις δηλωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας όσο και με έναν εξαιρετικά σημαντικό αριθμό διαδικασιών που προβλέπονται στις εφαρμογές των αιτήσεων και των δηλώσεων της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ-Υπουργείο Οικονομικών και της αντίστοιχης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΡΓΑΝΗ).

Προκειμένου να αμβλυνθούν τα ως άνω ζητήματα και να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες των ψηφιακών εφαρμογών, ο  Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας έχει καταθέσει, επανειλημμένως, σειρά προτάσεων, όπως:

 • την εισαγωγή και ψήφιση νομοθετικής διάταξης που να περιλαμβάνει και περιπτώσεις ασθενείας, εγκυμοσύνης ή/και θανάτου φοροτεχνικών, χαρακτηρισμένες ως «ανωτέρα βία», ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η παράταση ή, ακόμη, και η μη επιβολή προστίμου για τις εκπρόθεσμες δηλωτικές υποχρεώσεις των πελατών τους.
 • κατάθεση και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την καθιέρωση ελάχιστων αμοιβών για κάθε συναλλαγή.
 • Τον μηδενισμό του ορίου (50.000€ όπως ισχύει με την Απόφαση Α.1123/2019) της διάταξης του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 για την υποχρεωτική υπογραφή Δηλώσεων, Βιβλίων και Οικονομικών καταστάσεων και την ταύτισή του με νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014, η οποία προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων από μηδενική βάση.
 • την επιβολή ενδεικτικού ποσού 1€, ως αυτοτελές πρόστιμο για λόγους ανωτέρας βίας, για την τρίμηνη περίοδο της υγειονομικής κρίσης COVID-19, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών για το σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • τη μη επιβολή αυτοτελούς προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις και καταστάσεις δηλωτικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση του εμπροθέσμου της αρχικής δήλωσης.
 • τη μη ταυτόχρονη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλωτικών υποχρεώσεων και αιτήσεων για λήψη χρηματικών παροχών καθώς και μεταφορά των προθεσμιών λήξης στην πρώτη εργάσιμη ημέρα όταν προκύπτει αργία ή Σαββατοκύριακο.
 • την ανακούφιση των φοροτεχνικών από τον εξαιρετικά μεγάλο εργασιακό άχθο στον οποίο είχαν υποβληθεί, κατά την τρίμηνη περίοδο της υγειονομικής κρίσης COVID-19, δίδοντας αντίστοιχη τρίμηνη παράταση έως 30/9/2020 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • τη νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής ομάδας, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΕ με σκοπό τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρμας, είτε της ΑΑΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών είτε του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να διαπιστώνονται τυχόν προβλήματα και να επιλύονται τάχιστα, πριν την έναρξη λειτουργίας.
 • τη βελτίωση λειτουργίας του TAXIS καθώς, λόγω του μεγάλου φόρτου, η διακοπή λειτουργίας του αποτελεί σύνηθες καθημερινό φαινόμενο όπως και η υπερβολικά αργή απόκριση της ιστοσελίδας του.

ΕΠΕΙΔΗ ο συγκεκριμένος κλάδος, λόγω αρμοδιότητας και  τεχνογνωσίας, συντελεί συντονισμένα, οργανωμένα και αποφασιστικά, στην εκπλήρωση των διαδικασιών των δηλωτικών υποχρεώσεων, φορολογικών και ασφαλιστικών, των επιχειρήσεων και των φορολογούμενων

ΕΠΕΙΔΗ, πλέον, η πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους έχει θετικό πρόσημο και έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η οποία, ουσιαστικά, ενήργησε ως επιταχυντής αυτού του μετασχηματισμού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

 1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αμβλυνθούν τα διάφορα προβλήματα θεσμικής και διοικητικής φύσεως, που παρουσιάζονται, τελευταίως, ώστε να διευκολυνθεί ο συγκεκριμένος κλάδος στη λειτουργική, έγκαιρη και έγκυρη διεκπεραίωση των εργασιών του και να μη θίγονται, εμμέσως και αναιτίως, οι φορολογούμενοι πολίτες ;
 2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν να αναβαθμισθεί ο ρόλος του Φοροτέχνη – Λογιστή λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ψηφιακές, επενδυτικές και επιχειρηματικές προκλήσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Ζέττα Μ. Μακρή