ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: ΙΣΟΤΙΜΗ και με ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις μεταρρυθμίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση του σχολείου, τοποθετήθηκε η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή, στην ολομέλεια της Βουλής, σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020. 

Η κ. Μακρή τόνισε ότι «το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, επιτέλους, απελευθερώνει την ιδιωτική εκπαίδευση από ιδεοληπτικές στρεβλώσεις, που εγκλώβιζαν και δυσκόλευαν – αν δεν ακύρωναν – την ιερή και σημαντική αποστολή των ιδιωτικών σχολείων, δηλαδή την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. Την απεγκλωβίζει από τον ασφυκτικό και συγκεντρωτικό έλεγχο, που έπνιγε κάθε ανάσα πρωτοβουλίας και δραστηριότητας. Το υπουργείο παρεμβαίνει, πλέον, γόνιμα και μόνο για λόγους νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, στον ευαίσθητο αυτό χώρο, ο οποίος υπέστη αναρίθμητα δεινά από τις ψευδαισθήσεις και τις ιδεοληψίες των εξουσιών. Την παρεξηγημένη, με τους όρους της δεκαετίας του ‘70, έννοια της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που το θεσμικό της πλαίσιο είναι, στις μέρες μας, παντελώς αναχρονιστικό και, ταυτόχρονα, απογοητευτικό, σε σχέση με αυτό, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται να διορθώσει και να απεκδύσει από τις στρεβλώσεις η νέα νομοθετική πρωτοβουλία».

Η βουλευτής, υπογράμμισε ότι το, υπό εξέταση, σχέδιο νόμου «επιδιώκει τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς και την ενίσχυση της ουσιαστικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Επιδιώκει, επίσης, μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του σχολείου, στην λειτουργία της σχολικής μονάδας, για να διαμορφώνεται και να οργανώνεται πιο ελεύθερα και πιο αποδοτικά, το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, που να παρέχει πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως ενισχυτική διδασκαλία, συμπληρωματική διδακτική στήριξη και ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και να υπάρχει η ελευθερία καλύτερης αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και των υποδομών. Επιδιώκει, παράλληλα, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γιατί οι εκπαιδευτικοί δίνουν το «στίγμα» της ποιότητας και της καλύτερης λειτουργίας του σχολείου. Επιδιώκει τη μείωση του ωραρίου και την πρόσθετη αμειβόμενη απασχόληση. Επιδιώκει, τέλος, την  «αξιολόγηση» – τόσο δαιμονοποιημένη και τόσο απαραίτητη –  με τους όρους που γίνεται και στο δημόσιο σχολείο».

Τέλος, η κ. Μακρή υπερθεμάτισε ότι, αρμοδιότητα αλλά και σημαντική ευθύνη της πολιτείας είναι να αντιμετωπίζει, ισότιμα και με ευρύτητα πνεύματος, την ιδιωτική εκπαίδευση χιλιάδων Ελληνόπουλων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι παρά μία «γέφυρα», από την ακαμψία στην ευελιξία, από τον υπερσυγκεντρωτισμό στην αποκέντρωση και από την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη προκειμένου να προστατεύεται, απαρεγκλίτως, το κατοχυρωμένο, από το Σύνταγμα, δικαίωμα επιλογής των γονέων για το πώς και πού θα σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και, συνεπώς, με το πνεύμα της θωράκισης της νομίμως και αξιοπρεπώς λειτουργούσας ιδιωτικής εκπαίδευσης, θα πρέπει όλοι να ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελέσει ενεργό κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της χώρας.