Υπουργική απόφαση για επαναπροσλήψεις στον τουρισμό


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, 16:58

Υπογράφηκε η απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, με την οποία δημοσιεύεται η «υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’)».

Ειδικότερα, εργαζόμενοι-δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α της με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β’ 2268) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα ΙΙ, με τίτλο «υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α της ΚΥΑ, με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’)», στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β’ 1694).


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, 16:59

Πηγή: zougla.gr