ΣΚΙΑΘΟΣ… Η ΖΕΤΤΑ με τους ΑΣΤΕΡΑΤΟΥΣ ΣΚΙΑΘΙΤΕΣ!!

… ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ….

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ