Είναι…

… δυνατόν…

Α πα πα πα…

Μα αν είναι δυνατόν…

Πού ξανακούστηκε; Δημοσιογράφοι να χρηματίζονται;

Nτροπής πράματα…😛😂😡😈👿