ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΗΜΑΡΤΟΝ!! ΜΗΝ ΠΕΣΕΙΣ στο ΚΑΚΟ του ΒΛΕΜΑ!!! Α ΠΑ ΠΑ ΠΑ ΠΑ…. ΑΧ ΑΓΑΠΗΤΗ ΖΕΤΤΑ ΑΣΤΟ ΠΑΝΩ μας!!!

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. «Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ λυτρωσάμενος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων…».
2. «Ὁ πᾶσιν ἀκαθάρτοις πνεύμασιν ἐπιτιμήσας, καὶ δυνάμει ῥήματος…».
3. «Ἐπικαλούμεθά σε, Δέσποτα, Θεὲ παντοκράτορ…».
4. «Τὴν θείαν τε καὶ ἁγίαν, καὶ μεγάλην, καὶ φρικτήν…».

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ 

ΑΓΑΠΗΤΗ ΖΕΤΤΑ… ΚΟΥΝΗΣΟΥ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΕΣ ΜΙΑ ΓΟΥΛΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟ!! (ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ)