ΠΕΡΙ Μ.Κ.Ο.

Αντώνης Φορλίδας
Αμβέρσα

Η παρουσία καί ή δραστηριότητα τής βρώμικης οργάνωσης White Helmets , υπό μορφήν Μ.Κ.Ο στά νησιά μας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής , από τίς αρχές ασφαλείας τής χώρας μας.

Η εγκληματική τους δράση στήν Συρία, υπό τόν μανδύα τού δήθεν ανθρωπιστή, διασώστη, έχει ξεσκεσπαστεί.
Μεγάλο μέρος αυτών, αποτελούν τόν πυρήνα ακραίων ισλαμιστών τού ISIS, μέ πολύ στενές σχέσεις μέ τό καθεστώς Ερντογάν.

Γιά όσους γνωρίζουν τήν στρατιωτική ορολογία, ή δράση τών λεχριτών τής White Helmets, δέν είναι ανθρωπιστική αλλά είναι ή ¨¨ κατάδειξη στόχων ¨¨  ground designation.

Αυτούς λοιπόν τούς δολοφόνους, πού παραλίγο νά τούς έδιναν καί Νόμπελ ειρήνης, φιλοξενεί ή πατρίδα μας
στόν ευαίσθητο νησιωτικό μας χώρο.