ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΛΥΦΑΣ!! ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ και ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΣ των ΠΡΩΤΩΝ!

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΗΘΟΣ