ΜΕΤΡΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της ΑΝΑΣΣΑ ΕΝΑΝΤΙΑ στον ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Από τις πρώτες ημέρες που ανακοινώθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη μάχη απέναντι στον κορωνοϊό, η ΆΝΑΣΣΑ, πλήρως εναρμονιζόμενη και με τη σύμπραξη της Επιτροπής Λοιμώξεων που διαθέτει, ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την προστασία ασθενών, συνοδών, συνεργατών και προσωπικού της κλινικής.

Διαβάστε περισσότερα