ΞΕΝΙΑ… ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΕΟΣ πρός μικρό ΙΑΣΟΝΑ: “ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ στην ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του ΚΟΣΜΟΥ”…

Συνεχίζει, χωρίς ίχνος συναίσθησης  της πραγματικότητας, να γράφει παιδικά παραμυθάκια ο μικρός Ιάσονας, προσπαθώντας να «κλέψει» λίγη από τη δημοσιότητα του κορωνοϊού.

Νέο παραμυθάκι του, με δράκο το «ΞΕΝΙΑ», τη μείωση μισθώματος που επιχειρεί να εμφανίσει ως δήθεν σκάνδαλο

Επειδή πολλά τέρατα κυκλοφορούν τούτες τις μέρες της πανδημίας για ενημέρωση των συμπολιτών μας, τους οποίους και μόνο βλέπουμε, σημειώνουμε.

Το αρχικό μίσθωμα που συμφωνήθηκε για το ΞΕΝΙΑ Βόλου, από 8.7.2005, ήταν ύψους 420.000,00 ευρώ ετησίως. Με αλλεπάλληλης δικαστικές προσφυγές (150/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και  αριθμό 143/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας) η εταιρία που το εκμεταλλεύεται με την επωνυμία «DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ» πέτυχε να καθορίσει το ετήσιο μίσθωμα στο ποσό των 312.000,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 7.1.2013 μέχρι την 7.1.2019.

Μετά από αίτημα της «DOMOTEL» και με την αριθμ. πρωτ. 12897/17-2-2020 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ορίζεται ότι από τις 8/1/2019 και μετά δεν υπάρχει καθορισμός καταβλητέου μισθώματος ούτε με νεότερη συμφωνία ούτε με δικαστική απόφαση  και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως καταβλητέο μίσθωμα ούτε το ποσό των 420.000 ευρώ, που είχε καταληκτική ημερομηνία την 13η/1/2012, αφού δεν υλοποιήθηκε η β΄φάση του επενδυτικού προγράμματος, ούτε το ποσό των 312.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση είχε καταληκτική ημερομηνία την 7η/1/2019.

Ετσι επειδή ο Νόμος το επιτρέπει και η ηθική και η λογική το επιτάσσουν και με δεδομένα α) την μη μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής για την προβλεπόμενη από την από 13/η/1/2012 σύμβαση  παραχώρησης υλοποίηση του επενδυτικούς προγράμματος, β) τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, γ) την τρέχουσα πρωτοφανή εμπειρία της πανδημίας και δ) την εκτιμητική έκθεση της μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο, από το Ελληνικό Δημόσιο, εκτιμητή, που την όρισε στο ποσό των  διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων  και εκατόν ογδόντα (252.180) ευρώ ετησίως, ζητήσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνει έκπτωση της τάξεως του 20% και να καθοριστεί το καταβλητέο μίσθωμα για τα έτη 2019, 2020 και 2021, στο ποσό των 252.180 ευρώ ετησίως.

Οι πολίτες του Βόλου γνωρίζουν καλύτερα όλων τον απόλυτο σεβασμό στη χρηστή και διαφανή διαχείριση των χρημάτων τους από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Οι «μίζες» που πιθανώς έχει υπόψη του, από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον που προέρχεται ο μικρός Ιάσονας, αποτελούν πρακτικές άλλων εποχών, ξεπερασμένων και καταδικασμένων στην συνείδηση του κόσμου.

Επί των ημερών μας ο Βόλος θα προχωρεί μπροστά και δεν θα επιτρέψουμε σε τύπους σαν τους «Μαζί» να τον επαναφέρουν στα σκοτινά χρόνια της ανυπαρξίας, του τέλματος και της υπανάπτυξης.

Το δικό μας Βόλο, του κάθε Βολιώτη και της κάθε Βολιώτισσας, θα τον βλέπει και θα τον καμαρώνει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Και θα τον βλέπει γιατί δεν θα μείνει στο φυσικό και πολιτικό ανάστημα του Ιάσονα του 1.62 (και με τακουνάκι)…