ΒΟΛΟΣ… ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ τα ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ! Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ θα ΑΝΑΨΕΙ ΟΛΑ τα ΚΑΝΤΗΛΙΑ στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ του «ΚΟΥΚΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ:

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την απόφαση της Κυβέρνησης στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, όλα τα Κοιμητήρια του Δήμου, όπως άλλωστε και σε όλη τη χώρα, θα είναι κλειστά και βέβαια δεν θα πραγματοποιηθούν λατρευτικές εκδηλώσεις, όπως περιφορά Επιταφίου κλπ, σε αυτά.

Λόγω των γενικών απαγορεύσεων στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, και λόγω των οποίων αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, στα Κοιμητήρια όλης της χώρας απαγορεύεται η προσέγγιση των πολιτών, ο Δήμος Βόλου δια της Αντιδημαρχίας Κοιμητηρίων έλαβε μέριμνα ώστε ειδικά γι αύριο, λόγω της ημέρας, να ανάψουν όλα τα καντήλια στους τάφους του Κοιμητηρίου του «Κούκου».