ΒΟΛΟΣ… ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ για την ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε για μία ακόμη φορά δημόσια τις
ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, και πιο
συγκεκριμένα στο Τμήμα Ασφαλείας Βόλου και στον Υποδιευθυντή του κ. Καρβέλη
Διαμαντή, την Προϊσταμένη κ. Κυρίτση Παγώνα και τους αστυνομικούς του
παραπάνω τμήματος κ.κ. Μποζμπουάζη Μαρία, Κουτσιανούλη Ιωάννη,
Καλστογιάννη Σοφία, Παπαθανασίου Χρυσάνθη, Χρόνη Δημήτριο, Μπακογιάννη
Νικόλαο, Μπέκα Λάμπρο, Παπανικολάου Δημήτριο, Σκόνδρα Γεώργιο και
Αραμπατζή Χρήστο, για τις συντονισμένες και αμιγώς επαγγελματικές προσπάθειές
τους για την εξιχνίαση κλοπής αποσκευής που έλαβε χώρα στο Σταθμό μας.

Η ανταπόκριση με το γνωστό ζήλο που κάθε φορά επιδεικνύουν τα Σώματα
Ασφαλείας σε κάθε αίτημά μας ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας όλων μας, επιβατών
και προσωπικού και γενικά όσων κινούνται στις εγκαταστάσεις μας και
μετακινούνται με τα Υπεραστικά Λεωφορεία μας.

Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και φρόνηση για επιτυχείς εκβάσεις στις
περιπτώσεις που αναλαμβάνετε.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Ν. Μαγνησίας Α.Ε.