Δημητράκη Μαρέδη…

…. ο φίλος σου ο κύριος Τασούλης το είπε…