ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ… «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στο ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ

ΦΩΤΟ