ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ…. ΑΜΒΕΡΣΑ! ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Από τίς 3  Ιουνίου τού 2019, κυκλοφόρησε ή εγκύκλιος: Δ: 66:Δ1465ΧΘ7, ΧΒΣ,  αριθμ πρωτ  42256 τού Υπουργείου Εσωτερικών, πού μεταξύ άλλων

ΚΑΛΕΙ Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Μέ δυό λόγια, ό Δήμος Βόλου  μπορεί  νά χρηματοδοτηθεί  γιά νά επιλυθεί ή τουλάχιστον νά μετριασθεί τό πρόβλημα μέ τά αδέσποτα ζωντανά
Επειδή, ή μέχρι τώρα συμμετοχή απορρόφησης κονδυλίων  τών Δήμων, από τό ΥΠΕΣ, υπήρξε μηδενική, δόθηκε νέα παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι καί τήν 31 Ιανουαρίου 2019.
Προσοχή λοιπόν, εφιστώ τήν προσοχή στούς υπεύθυνους τού Δήμου Βόλου, ότι άν δέν απορροφήσουν κονδύλια γιά τήν λύση τού προβλήματος τών αδεσπότων, μέ τόν καινούργιο καινούργιο χρόνο εκτός από τά σκυλιά, θά τούς δαγκώνω κι΄εγώ.
Στό παρελθόν, είχαν διατεθεί κονδύλια στίς Νομαρχίες από τήν Ε.Ε, αλλά οί κοπρίτες τά καταβρόχθησαν  τά χρήματα πού προορίζονταν γιά τά ζωντανά, γιά αλλότρια, μ΄αποτέλεσμα τήν σημερινή θλιβερή κατάσταση.
Θά περιμένω καί θά παρακολουθώ  μέ αγωνία τήν εξέλιξη τού θέματος, καθώς καί τίς ενέργειες τών αρμοδίων. Εχετε λοιπόν τόν νού σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ