ΒΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ……ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ και ΔΥΝΑΤΟΣ!!

ΚΑΙ ΑΓΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΕ!!

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ!