ΑΓΑΛΜΑ ΙΑΣΩΝΑ στην ΠΑΡΑΛΙΑ του ΒΟΛΟΥ

Νίκος Ντόκος

Ακόμη ένα Άγαλμα του Ιάσωνα με το χρυσόμμαλο δέρας στο χέρι του !
Το Άγαλμα είναι στο
Metropolitan Museum of NewYork!
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ολοκλήρωσης της κατασκευής αγάλματος του Ιάσωνα και εγκατάστασης του στην παραλία του Βόλου, η ΤΕΧΝΙΚΗ Υπηρεσία  του ΟΛΒ προώθησε την Αρχιτεκτονική μελέτη χώρου εγκατάστασης για έγκριση από την Αρχιτεκτονική επιτροπή του ΤΕΕ!
Το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού κατασκευής κλασσικού αγάλματος εντυπωσιακού μεγέθους!
Η ολοκλήρωση του όλου σχεδίου θα καλυφθεί οικονομικά  εν μέρει από τον ΟΛΒ και εν μέρει από
την Περιφέρεια !
Στην όλη προσπάθεια μου για την ολοκλήρωση του είχα και έχω την αμέριστη βοήθεια του πρώην Υπουργού Ναυτιλίας Κου
Παναγιώτη Κουρουμπλή,
αλλά και της προηγούμενης και της νυν
ηγεσίας του ΟΛΒ!