ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ!! ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ!! ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ και ΑΡΧΗΓΟΣ!!

Οσονούπω!!