ΒΟΛΟΣ…..Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ! Ο εύστροφος, δεξιοτέχνης, ο πρώτος. ΕΞΑΝΤΑΣ

Ο Φοβερός Γιάννης!!