Ο Δημητράκης….

…ο Μαρέδης με χιούμορ βεβαίως είπε…