????????????????????????????????????

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΠΕΤΥΧΑΜΕ τη χρηματοδότηση ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3,6 εκατ. ευρώ στο ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ

Αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά χρηματοδοτικά προγράμματα και διεκδικώντας την αναβάθμιση υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου πέτυχε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών με 3.626.376 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος».

«Πρόκειται για πρότασή μας στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», η οποία εντάχθηκε με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτση και μας ικανοποιεί η έγκρισή της καθώς αναγνωρίζει όχι μόνο το δίκαιο αίτημά μας αλλά και την ετοιμότητα του Δήμου και των υπηρεσιών μας να ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Η αρτιότητα του φακέλου σε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι αποτέλεσμα στοχευμένης προσπάθειας να αξιοποιήσουμε, με τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό μας, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής μας», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υποψήφιος Δήμαρχος με «Αδέσμευτη Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» κ. Μιλτιάδης Παπαδημητρίου.

Παλιά δίκτυα ύδρευσης με αμιαντοσωλήνες σε δημοτικές ενότητες θα αντικατασταθούν με σύγχρονους αγωγούς ύδρευσης υψηλών προδιαγραφών αντιμετωπίζοντας και τα προβλήματα ζημιών, διαρροών κ.α.

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων εγκαταστάσεων και δικτύων, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματοποίησης με πληροφορίες για την ποσότητα, τις στάθμες, τις πιέσεις σε διάφορα κομβικά σημεία του δικτύου και την ποιότητα του παρεχόμενου νερού.

Με βάση τις τιμές των παραμέτρων αυτών θα εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση του νερού, τις βλάβες και τις απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου επαυξάνει τα μέτρα που εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του δικτύου ύδρευσης, τη συνέχιση της ομαλής και ποιοτικής υδροδότησης καθώς και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Επίσης, εξοικονομούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι με τον περιορισμό των απωλειών και τη μείωση των ζημιών.

Πρόκειται, τέλος, για ένα έργο που αναβαθμίζει τις τουριστικές υποδομές με πολύπλευρη επίδραση στην τοπική οικονομία, στις θέσεις απασχόλησης κ.α., καταλήγει ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Μιλτ. Παπαδημητρίου.