ΔΕΔΔΗΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ και φέτος στο ΠΕΤΑΓΜΑ των ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ

«Μην πετάτε το χαρταετό σας κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια…»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή και φέτος στο πέταγμα των χαρταετών