ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ανησυχία έχει προκληθεί στην κοινωνία του Ν. Πηλίου από την πρόθεση εταιρείας να δημιουργήσει αιολικό πάρκο συνολικής ισχύς 22MW.

Η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Πλανήτη, προκαλείται δε κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σπέρνουμε ανεμογεννήτριες παντού, χωρίς εθνικό σχεδιασμό και μελέτες, όπως επισήμανε ο Επίτροπος περιβάλλοντος , Κάρμενου Βέλα για τα Άγραφα, όπου προκύπτει καταφανή παραβίαση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.   Για την περιοχή μας δεν ξέρουμε αν έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά. Πολύ περισσότερο δεν έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Γι΄ αυτό και έχει δημιουργηθεί η κίνηση κατά των ανεμογεννητριών και το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Πηλίου πήρε αρνητική θέση, σημαντικές εξελίξεις και οι δύο. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν γι΄ αυτό και τις στηρίζουμε αλλά με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Εθνικού Σχεδιασμού με τις αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  2. Η τήρηση επιστημονικών κανόνων για την θέση τοποθέτησης των ανεμογεννητριών.
  3. Να είναι ενημερωμένη η τοπική κοινωνία και να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους.
  4. Να μην έχουμε αλλοίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου (παρθένα δάση, περιοχές αγροτικής ανάπτυξης, προστατευόμενες περιοχές) από την διάνοιξη δρόμων και κατασκευή εναερίων γραμμών υψηλής τάσης.
  5. Να προστατεύεται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής αιολικών πάρκων.

Τέλος προϋπόθεση είναι η δημιουργία νέου σαφούς και σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και όχι κρατικοδίαιτων οικονομικών κέντρων. Έτσι κύρια συνέπεια πέραν των οικολογικών ωφελειών θα είναι η σημαντική οικονομική ανάπτυξη, απόρροια και της τεχνολογικής πρωτοπορίας που ελπίζουμε να κατακτήσουμε σαν χώρα στο συγκεκριμένο τομέα.