ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ η ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ!! Αυτή είναι η αλήθεια για την Περιφέρεια Θεσσαλίας!! ΑΓΟΡΑΣΤΕ τέλος το παραμύθι!

Σύμφωνα με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, το success story του Περιφερειάρχη Αγοραστού, δυστυχώς και για εκείνον και για τους Θεσσαλούς, αποτυπώνεται παρακάτω στη σειρά σε απορροφήσεις για τις 13 Περιφέρειες:

1. Μακεδονία
2. Στερεά
3. Ιόνια Νησιά
4. Ν. Αιγαίο
5. Αττική
6. Δ. Ελλάδα
7. Πελοπόννησος
8. Ήπειρος
9. Κρήτη
10. Β. Αιγαίο
11. Αν. Μακεδονία – Θράκη
12. Θεσσαλία
13. Δ. Μακεδονία

Πηγή – https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/GR