ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ….. Ο ΜΠΕΟΣ σας καλεί την ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα στο Αχίλλειον

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ -ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ !!
Συνεχίζουμε την σταθερή πορεία προς το Στόχο μας !!
Στις 4 Μαρτίου 18:30 στο Αχίλλειο !!!
Ο πρόεδρος των Αγοναυτών 2008- Πλήρωμα Αργούς.