ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ! Παντός καιρού και πανταχού παρών!

Ο Θάνος Θεοδώρου πράγματι βρίσκεται επί ποδός επί 24ωρου βάσης και όχι μόνον για θέματα αρμοδιότητάς του.

Αυτά όμως που εκπλήσουν είναι η μεθοδικότητα και το ήπιο του χαρακτήρα. Επιβεβλημένη η ηθική επιβράβευση!