«ΚITΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ»: «ΜΑΚΡΟΝ θα σε ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ θα…………»